W placówkach, gdzie gniazdka elektryczne są rzadkie, a instalacja może być trudna, kable i gniazdka Ethernet są powszechne i łatwe do zainstalowania. Komputery firmy Cybermed z zasilaniem przez Ethernet (Power-over-Ethernet, PoE) wykorzystują połączenia Ethernet, umożliwiając pracownikom służby zdrowia dostęp do komputera tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.